Takomlegging

Som en generell retningslinje bør man vurdere takomlegging dersom taket er over 20-25 år.

Takomlegging

Taktekking og takomlegging involverer installasjon av nye takmaterialer, inkludert takstein, takplater, takshingel, takvinduer, snøfangere og evt integrasjon av solcelleinstallasjoner.

Livslengden til et tak varierer avhengig av materialet, vedlikehold og klimatiske forhold. For eksempel kan et teglsteinstak vare opptil 100 år, mens metall- eller betongtak kan vare i 50 år eller mer.

Det er ingen fast regel for når taktekking og takomlegging bør utføres, men det avhenger av takets tilstand, alder og ytre påvirkninger. Som en generell retningslinje bør man vurdere takomlegging dersom taket er over 20-25 år, viser synlige skader eller lekkasjer, eller viser tegn til slitasje som løse, sprukne eller manglende takstein.

Hvor lang tid tar takomlegging?

Tidsperspektivet for taktekking avhenger av takets størrelse, prosjektets kompleksitet og værforholdene. Generelt sett tar det vanligvis 2 til 5 dager å legge nytt tak på en standard enebolig.

Levetid på tak

Takets levetid varierer avhengig av faktorer som taktype, materialer, værforhold og tidligere utført arbeid. Her er en kort oversikt over forventet levetid for vanlige taktyper:

  • Teglstein: 60-80 år
  • Tre: 20-40 år, men kan vare lenger
  • Skifer: 40-100 år
  • Betongtakstein: 40-60 år
  • Shingel: 30-40 år
  • Torv: 40-60 år
  • Decra: 40-60 år

Det anbefales generelt å sjekke taket regelmessig etter 20 år. En grundig takinspeksjon bør inkludere å kontrollere tettheten ved piper og gjennomføringer, tilstanden til renner og eventuelle ventilasjons-hetter, komplett taktekking uten skader, rust- og sprekkfri takfot, vindski og pipebeslag, uskadde og frie renner, samt tilstrekkelig lufting i mønet.

Velge riktig tak

Valget av riktig taktekke avhenger i stor grad av takets spesifikke behov og tilstand. Det finnes ulike typer tak-materialer, og det som passer best varierer fra tak til tak. En viktig faktor å vurdere er prisen, da kostnadene for taktekking kan variere betydelig. Et eksempel på et relativt kostbart byggemateriale er takskifer. Før du tar en beslutning, kan det være klokt å kontakte oss for å få råd om hvilket taktekke som passer best for ditt prosjekt, samtidig som du tar hensyn til budsjettet ditt.